Reklama
Największy przegląd firm / instytucji

foto: Richard Šipka

13.11.2020
i-region.eu

Kanału Dunaj – Odra – Łaba nie chcemy! Budowa spowoduje nieodwaracalne szkody – twierdzą w Ostrawie.

Rząd czeski dał w październiku zielone światło budowie kanału Dunaj – Odra – Łaba, co wywołało głośne i w większości krytyczne reakcje. Do przeciwników budowy dołączyły władze Ostrawy, które miały w całym projekcie odgrywać zasadniczą rolę.

Radni Ostrawy nie zgadzają się na budowę korytarza wodnego. Dlatego też na posiedzeniu w środę 11 listopada wydali negatywne stanowisko wobec uchwały rządu czeskiego o rozpoczęciu przygotowań do budowy odrzańskiej odnogi kanału w odcinku między Ostrawą a Kędzierzynem-Koźlem. „Jednocześnie prosimy o rząd o zmianę uchwały dotyczącej budowy kanału. Domagamy się, aby jeszcze przed rozpoczęciem procedury oceny środowiskowej została przygotowana kompleksowa analiza wpływów budowy na środowisko naturalne, włącznie z oceną jej zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony środowiska oraz szczegółowa analiza wpływu planowanego obiektu na infrastrukturę transportową miasta, jej obciążenie, przepustowość i przygotowanie techniczne” – stwierdził prezydent Ostrawy Tomáš Macura.

Z Ostrawą nikt nie rozmawiał

Studium wykonalności według ostrawskiego magistratu niedostatecznie odnosi się do interesów chronionych przez prawo w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska i krajobrazu. Dlatego miasto Ostrawa przygotowało list do premiera Andreja Babiša, w którym zwraca uwagę, że budowa kanału miałaby olbrzymi wpływ na ekosystem i środowisko przyrodnicze w okolicy rzeki Odry, która przepływa przez Ostrawę. „Uważamy za nieakceptowalne, że nikt z władzami miasta o tej materii nie rozmawiał, mimo że budowa spowodowałaby nie odwracalny szkody dla przyrody i krajobrazu całego regionu” – podkreślił Macura. 

Częścią odrzańskiej odnogi miał stać się również port wybudowany między dzielnicami Mariánské Hory i Svinov, gdzie planowano nowe centrum logistyczne. Ostrawa jednak nie jest zainteresowana tym, żeby zostać miastem portowym. Przeciwko budowie opowiadają się również uczelnie wyższe i inni specjaliści.

Przestarzała koncepcja

Według władz miejskich cała koncepcja projektu jest przestarzała, bo Ostrawa nie jest już miastem przemysłu ciężkiego. „Znaczenie kanału dla logistyki przemysłowej byłoby więc dyskusyjne” – powiedziała wiceprezydent odpowiedzialna za ochronę środowiska Kateřina Šebestová. „Wykorzystanie rzeki do spływów rekreacyjnych  jest co prawda dobrym pomysłem, ale zdecydowanie nie wymaga takich ingerencji, jakie przewidują obecne plany” – dodała.

Cały projekt byłby niezwykle kosztowny, a przy tym oznaczałby wręcz likwidację całych biotopów na niwach rzecznych, włącznie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Zagrożone byłyby biotopy, które są częścią Parku Krajobrazowego Nadodrze, w tym rezerwatów przyrody Rezavka i Las Polański, rezerwatu narodowego Niwa Polańska i obszaru wchodzącego w skład programu Natura 2000. Chodzi o Obszary Ptasie Nadodrze oraz Staw Hermański – Odra – Nadolzie, a także Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Nadodrze. „Budowa zagroziłaby również niektórym ważnym dla miasta źródłom wody pitnej. Dlatego jesteśmy zdania, że wydawane środki finansowe powinny zostać skierowane na inne cele w regionie, a prace nad projektem kanału Odra – Dunaj – Łaba należy wstrzymać” – uważa Šebestová.

 autor: Petr Sobol

14.01.2021
Katowice

Rozpoczyna się warta ponad 660 mln zł budowa połączenia kolejowego Aglomeracji Śląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach. Inwestycja ruszyła w Zawierciu.

11.01.2021
Kraków

Deweloper Echo Investment zrealizuje dwie duże inwestycje na południu Krakowa. W miejsce marketu Tesco przy Kapelance powstaną nowe biurowce i bloki. W tych drugich znajdzie się nawet 1,5 tysiąca mieszkań. Druga inwestycja to nieco mniejsza mieszkaniówka w rejonie ronda Matecznego, gdzie powstanie 115 mieszkań.

11.01.2021
Zakopane

Górale z południa Polski zamierzają w poniedziałek 18 stycznia masowo otwierać swoje biznesy turystyczne. I to niezależnie od decyzji rządu w sprawie obostrzeń. W tym celu powołali inicjatywę Góralskie Veto, którą poparło już kilkuset przedsiębiorców. W podobny sposób chcą postąpić górale ze Wisły, Szczyrku czy Karpacza.

Reklama

spedycja w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym

najbardziej prestiżowy klub na Śląsku, cafe & cocktail bar

ekspozycja historie regionu Liptov i jego okolicy, jego architektury, ...

najstarsze muzeum narodowe w Polsce

wydawca programu i magazynu kultury dla GOP

związek działający niekomercyjnie w dawnej kopalni węgla kamiennego Hlubina

górskie miasteczko dla jej piękno nazywa się tak też „Morawskim Betlejem“...

jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym...

jest grupą zrzeszającą szkół policealnych w prestiżowych kierunków sztuki i projektowania mody

organizacja miejska i organizator życia kulturalnego w miastu

Reklama

Portal i-Region.eu

na podstawie doświadczenia

Czechy, Kraj morawsko-śląski

Portal i-Region.eu

na podstawie doświadczenia

Czechy, Kraj morawsko-śląski

BONATRANS GROUP a. s., Revoluční 1234, Bohumín

dle zkušeností

Czechy, Kraj morawsko-śląski