Reklama
Registrace do Firmy a instituce

foto: Richard Šipka

29.10.2021
Šipka

Vědci provedli první screening patogenů obojživelníků v Polsku

Obojživelníci jsou jednou z nejohroženějších skupin obratlovců na světě, a to především kvůli ničení jejich biotopů člověkem a ohrožujícím nemocem. Mikroskopické houby rodu Batrachochytrium jako B. dendrobatidis (Bd) a B. salamandrivorans (Bsal) a také viry rodu Ranavirus (Rv) celosvětově decimují populace obojživelníků. Existuje naléhavá potřeba porozumět jejich distribuci a šíření, abychom pochopili a snížili ztráty, které způsobují biologické rozmanitosti obojživelníků. Skupina výzkumníků vedená vědci z Jagellonské univerzity a koordinovaná Dr. hab. Maciej Pabijan z Institutu zoologie a biomedicínského výzkumu Biologické fakulty Jagellonské univerzity provedl první screening patogenů obojživelníků v Polsku.

Vědci testovali na přítomnost patogenů více než tisíc obojživelníků z přirozených populací i z jedinců chovaných v zoologických zahradách a soukromých farmách. Jejich výzkum byl právě publikován v časopise "Diseases of Aquatic Organisms".

Vědci detekovali houbu Bd na 40 % lokalit a 14,4 % obojživelníků z přirozených populací a také na dvou farmách. Tyto alarmující statistiky jsou na horní hranici četností zaznamenaných v ostatních středoevropských zemích – dvojnásobně přesahují prevalenci Bd v Německu nebo Maďarsku. Ze všech obojživelníků byl nejvyšší počet infekcí Bd zjištěn u vodních žab (Pelophylax esculentus) a ropuch (Bombina variegata) – ty představovaly 75 % všech infekcí Bd, což naznačuje velkou roli těchto dvou druhů jako rezervoárů patogenů v středoevropském sladkovodním prostředí.

V menším počtu lokalit (12 %) byly nalezeny Rv viry, infekce se týkaly obojživelníků ze vzdálených míst (např. pobřeží Baltu a okolí Zakopaného), což dokazuje šíření patogenu. Přítomnost Bsal, nebezpečné houby způsobující zkázu mezi západoevropskými populacemi mloků skvrnitých, nebyla zatím v Polsku zjištěna.

Žáby ve volné přírodě

Bohužel získané výsledky by měly být považovány za konzervativní odhad přítomnosti studovaných patogenů, protože v některých lokalitách byl odebrán pouze jeden nebo několik vzorků.

"Všudypřítomnost Bd a v menší míře i Rv naznačuje, že pokles počtu obojživelníků v regionu může být důsledkem nejen nepříznivých přírodních změn na stanovištích, ale může souviset i s vyhynulými nebo stále probíhajícími, avšak nezjištěnými, epidemie," vysvětluje dr.hab. Maciej Pabijan.

Vědci také spojili distribuci Bd s nižší průměrnou roční teplotou a krajinou bohatou na vodu a vysokým podílem urbanizované půdy.

Dá se očekávat, že celosvětově ubude žab, ropuch, čolků, mloků a tropických beznohých obojživelníků. Od 80. let 20. století populace obojživelníků po celém světě tak rychle klesají, že tento jev byl nazýván moderním vymíráním obojživelníků.

Podle údajů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) hrozí vyhynutí 41 procentům druhů obojživelníků ve světě (www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics#Summary%20Tables). V Polsku žije 18 druhů obojživelníků, všichni jsou pod ochranou.

 

autor: Richard Šipka/ UJ

16.05.2022
Katowice

Na letišti. Wojciecha Korfanteho v Katowicích končí velký investiční projekt související s rozšířením základny pro údržbu letadel. Náklady na tento projekt přesahují 100 milionů zl hrubého.

11.05.2022
Katowice

Planetárium - Slezský vědecký park po více než 3 letech rekonstrukce o víkendu 11.–12. června znovu otevře své brány pro hosty. Modernizované zařízení bude největším místem tohoto typu v Polsku a jedním z nejmodernějších v Evropě.

11.05.2022
Katowice

Dozorčí rada společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa rozhodla o jmenování Tomasze Cudnyho na další funkční období prezidenta společnosti. Ostatní členové představenstva si rovněž zachovají své stávající pozice: Sebastian Bartos, Robert Ostrowski, Edward Paździorko a Artur Wojtków.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj