Reklama
Dinopark Ostrava

Fot.Vizualizace. foto: Kancelář AMC, Andrzej M. Chołdzyński

05.11.2023
Šipka

Spojení moderny a historického prostoru, tak bude vypadat Gaming HUB v Katowicích

Známe výsledky soutěže na architektonický koncept druhé etapy Gaming and Technology Hub. První místo obsadil projekt studia AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa. Jeho autoři byli oceněni za umné začlenění struktury zařízení do historického kontextu jeho okolí, tedy historického prostoru bývalého uhelného dolu Wieczorek. Katowice chtějí využít svůj potenciál a také značku, kterou si vytvořily pořádáním finále turnaje Intel Extreme Masters. V důsledku toho vzniknou moderní a multifunkční místa pro společnosti, které již v regionu působí, a nové organizace z herního a technologického průmyslu.

Dostali jsme opravdu zajímavé nápady na vývoj konceptu pro druhou etapu výstavby Gaming and Technology Hub. Budova, která má být postavena jako součást vybraného konceptu, bude tvořit technologický prostor pro odvětví e-sportu. Prioritou bylo zahrnutí dalších zařízení do první etapy implementace Hubu a rozvoje nedalekého Nikiszowice – říká Marcin Krupa, prezident města Katowice. – Hub má sdružovat podnikatele související s odvětvím e-sportů a počítačových her a technologické společnosti působící v Katowicích a přitahovat další subjekty. Důležitou roli zde může hrát jak infrastruktura Hubu, tak mezinárodní uznání, které přinášejí akce pořádané v Katowicích, jako je Intel Extreme Masters – dodává prezident.

Druhá etapa realizace Hubu, která se týká výsledků architektonické soutěže, zahrnuje výstavbu nového objektu, který se nachází jihovýchodně od budovy historického zhlaví šachty. Z 5 přihlášených soutěžních prací vybrala soutěžní porota tři nejlepší. Při posuzování komplexních architektonických a urbanistických koncepcí byla zohledněna kritéria v oblasti architektonického a prostorového řešení, provozní hodnoty i použitá proekologická řešení.

Autorem vítězného konceptu je AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa. O této volbě rozhodla porota mimo jiné: za umné zasazení do historického kontextu okolí, snahu o optimalizaci tvaru a měřítka architektury zařízení, jakož i za čitelnost a správné zónování funkcí. Cena za studio je 100 000 PLN. PLN, jakož i výzvu k účasti na jednání v rámci jednozdrojového zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace na základě vybraného soutěžního příspěvku.

- Celý projekt je nový, je to nová hala navržená od nuly, která jistě dobře zapadne do stávající architektury z počátku 20. století – říká Joanna Arent, zástupkyně projekční kanceláře AMC Andrzej M. Chołdzyński. - Hlavním bodem práce je hala a na tu jsme se zaměřili. Chtěli jsme to udělat dostatečně flexibilní, aby tam majitel mohl v budoucnu pořádat nejen herní, ale i filmové akce. Proto návrh rozdělit jej na 4 menší místnosti. Důležité pro nás bylo také to, že nešlo o zařízení zcela odtržené od okolí, ale aby architektonicky i funkčně dobře zapadalo do stávající zástavby, dodala.

2. místo a cena 75 000 PLN převzal Rafał Drobczyk Sp. z o. o. za zajímavou myšlenku propojení s prvním stupněm HUB, vyplývající z vícevláknové analýzy funkce a tvarování formy. Porota soutěže dále ocenila ateliér LAB 3 Architekci Sp. z o. o. za zajímavé a adekvátní řešení forem a materiálové ztvárnění architektury objektů, které ateliéru vyneslo cenu 25 000 zlotých.

- Rozsah soutěžní studie byl poměrně rozsáhlý a na projekční kanceláře bylo poměrně málo času, i když, jak je patrné z kvality navržených prací, úkol zvládli všichni. Nejlépe hodnocené práce bych označil za dobré pokračování toho, co bylo vybráno v soutěži na první etapu rozvoje tohoto prostoru po dole „Wieczorek“ – vysvětlil Stanisław Podkański, městský architekt a předseda poroty soutěže.

Součástí objektu budou především technologické prostory pro e-sport, ale navržený prostor bude využíván i jako televizní a filmová studia. K dispozici jsou také školicí místnosti pro hráče, IT laboratoře, velíny a produkční místnosti a také prostor pro hosty a publikum. Hlavním úkolem soutěže bylo vytvořit zařízení, které by doplnilo stávající historickou postindustriální strukturu při zachování formální a estetické soudržnosti. - Doufáme, že budova, která je multifunkčním technologickým prostorem, splní potřeby široce chápaného herního průmyslu - říká Jarosław Łuczyński, ředitel objemových investic ve společnosti Katowickie Inwestycje S.A.

Dalším krokem v investičním procesu bude vypracování projektové dokumentace pro tuto etapu a objekt má být hotový do konce roku 2026.

 

Budovy v oblasti šachty Pulaski projdou revitalizací

Než bude objekt postaven, budeme moci vidět dopady prací na první etapě Hubu. Práce na vypracování výkonného návrhu adaptace a revitalizace stávajících budov v oblasti šachty Pułaski, včetně historických budov s cennými architektonickými hodnotami, se blíží ke konci. Součástí projektu bude i vytvoření průchodu veřejným prostorem pro zajištění vhodných funkčních a prostorových vazeb. Přípravy na výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro první etapu investice budou brzy zahájeny.

Byla dokončena etapa inventarizace a prověřování technického stavu objektů v areálu šachty Poniatowski, které mají být nakonec modernizovány v rámci 6. etapy projektu s názvem Okres nových technologií. Studie poslouží k další analýze adaptability budovy těžního stroje, budovy dílny a ventilátoru, zhlaví šachty s těžní věží, laboratoře a lázeňského domu.

Moderní infrastruktura, ale také organizace a spolupráce různých prostředí

náhradním investorem je Katowickie Inwestycje S.A. Dokončení stavebních prací v I. a II. etapě je plánováno na konec roku 2026. Odhadovaná hodnota komplexní zástavby celého území – včetně šachty Poniatowski – je přibližně 1 miliarda PLN. Předložená žádost o financování činí 616 milionů PLN, z toho požadované financování činí 309 milionů PLN.

Během čekání na vybudování zařízení již probíhají činnosti, které by ještě lépe integrovaly odvětví her a digitálních technologií a zajistily vhodnou spolupráci s ostatními sektory. - Důležitá je mimo jiné spolupráce s vysokými školami. Ty sice již nabízejí studijní obory související s hraním, ale chceme dosáhnout ještě lepší integrace a vzájemného pochopení potřeb toho druhého. V Katowicích máme obrovské zdroje kvalifikovaných specialistů, ale musíme se více vzdělávat – říká ředitel Wojciech Maroszek z Katowickie Inwestycje S.A. - Důležitá je také samotná značka Hubu. Mezi ostatními se již stává rozpoznatelnou. jako výsledek Game Music Festu, který letos spolupořádal, mezioborový festival hudby ve videohrách - dodává.

zdroj: UM Katowice

10.06.2024
Katowice

Rafako z Ratiboře podepsal smlouvu na modernizaci bloku Stan B2 pro uhelnou elektrárnu Nikola Tesla v srbském Obrenovaci. Zakázka bude realizována do 23. května 2025 a její hodnota se odhaduje na více než 6,5 milionu EUR. Rafako se dlouhodobě potýká s finančními problémy.

15.05.2024
Katowice

Během celých 30 dubnových dnů zaznamenalo letiště Katovice 358 412 cestujících, což je téměř o 12 % více než ve stejnou dobu v roce 2023. Navíc v noci ze 7. na 8. dubna obsloužilo letiště letos první milion cestujících, což z něj činí nejrychleji odbavený první milion cestujících v kalendářním roce v historii letiště.

13.05.2024
Krakow

Současný prorektor pro lidské zdroje a finanční politiku prof. Piotr Jedynak byl zvolen rektorem Jagellonské univerzity pro funkční období 2024-2028. Byl jedním ze čtyř kandidátů na tuto pozici. Zvolený rektor se funkce ujme 1. září.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj