Reklama
Největší přehled firem/institucí

foto: archiv Slezské polytechniky

14.08.2020
i-region.eu

Vědci vypracovali systém plánovaného cestování

Optimalizace cestování ve městě by se měla formovat na základě využití dopravních prostředků, které snižují negativní vliv na prostředí. Úkolem Electric Travellingu, projektu vypracovaného na Slezské polytechnice a partnerských školách, je pomoci cestujícím s výběrem způsobu cesty nebo trasy a kromě toho také rozvíjet elektromobilitu ve městech.

Jedním ze zdrojů znečištění vzduchu a hluku v Polsku je silniční doprava. Osobní automobily odpovídají za 60,7 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy v Evropě [1]. Omezení emisí škodlivých látek v této oblasti je možný díky změnám výběru dopravy, např. využitím hromadné dopravy, kola nebo tzv. car-sharingu, což znamená sdílená jízda automobilem. Jednou z možností, která má vliv na ochranu životního prostředí, je také elektromobilita.

Za výzvy spojené s rozvojem elektromobility odpovídá Electric Travelling a systém ETPlanner. Jedná se o mezinárodní vědecko-výzkumný projekt v programu ERANET CoFund Electric Mobility Europe, který je uveden od roku 2018 s těmito zahraničními partnery: Delft University of Technology (Holandsko), Over Morgen (Holandsko), Budapest University of Technology and Economics (Maďarsko), Saitec (Španělsko), Factor CO2 (Španělsko), DeustoTech (Španělsko). Národním ředitelem pro Polsko je dr. hab. Ing. Grzegorz Sierpiński, profesor Slezské polytechniky.

 „Slezská polytechnika je výzkumná škola, která klade velký důraz na spolupráci s průmyslem, se společensko-hospodářským prostředím a místními státními orgány. Naši výzkumnou aktivitu jsme rozdělili do šesti Prioritních vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou inteligentní města a mobilita budoucnosti,“ říká prof. dr. hab Ing. Bogusław Łazarz, prorektor pro všeobecné záležitosti. „Pět mezinárodních projektů ze série ERANET je realizováno na Fakultě dopravy a leteckého inženýrství. Jejich cíle se týkají zavedení ekologické dopravy do měst, a také ekologického cestování,“ dodává.

Cílem projektu je zapojit a rozvíjet elektromobilitu v městských a předměstských oblastech. „Plánovač umožní naplánovat trasu z bodu A do bodu B, popíše spotřebu energie na trase nebo bude moci naplánovat dobití na nejlépe vyhovující dobíjecí stanici,“ vyjasňuje prof. Grzegorz Sierpiński. „Na jednu stranu jde o propagaci elektromobilů, což je v případě Polska podstatné vzhledem k zákonům o elektromobilitě a alternativních palivech. Na druhou stranu ukazuje, jak jsou v současné době na území města optimálně rozloženy dobíjecí stanice.“

 „S mezinárodními projekty, které jsou zacíleny na stabilitu dopravy, elektromobilitu a inteligentní města jsme započali v roce 2014. Jsou odpovědí na potřeby hornoslezské pánve i samotné metropole, která je spojena s inteligentními městy. V rámci prací vzniknou různé druhy informatických pomůcek, které budou sloužit k plánování tzv. zeleného cestování,“ zdůrazňuje dr. hab Ing. Piotr Folęga, profesor Slezské polytechniky a zároveň děkan Fakulty dopravy a leteckého inženýrství. „Velmi doufám, že realizace projektu zlepší problémy související se zodpovědným plánováním, která budou mít zároveň co nejmenší vliv škodlivých faktorů na životní prostředí.

Platforma je rovněž báze, která kombinuje informace o různých dopravních prostředcích na území města. Jedním z prvků plánování cest s pomocí ETPlanner bude výběr kritérií přejezdu jako jsou čas, vzdálenost, cena nebo emise. Systém tak pomůže cestujícím ukázat, jaký má konkrétní druh dopravy vliv na prostředí. Systém bude k dispozici kdykoliv jako aplikace v mobilních zařízeních.

 „Plánovač je určen dvěma odběratelům, a to cestujícím i městům a institucím, které mají vliv na dopravní systém. Cestující mají výběr mezi dopravními prostředky: hromadnou dopravou, osobním autem a elektromobilem, který je nejdůležitějším prvkem v celém projektu. Mohou si vybrat také přepravu na kole a využít systém Park&Ride, Bike&Ride, a také se přesunout z místa na místo díky městským půjčovnám kol či aut,“ říká dr. hab ing. G. Sierpiński, profesor Slezské polytechniky. Počítá se i s car-sharingem ve smyslu elektrických vozidel, které může ovlivnit rozhodnutí o koupi elektrického vozidla. Díky sdíleným elektrovozidlům může totiž cestující zjistit jak funguje a přesvědčit se o tomto druhu dopravy.

Jak zdůrazňuje dr. hab ing. G. Sierpiński, profesor Slezské polytechniky, ETPlanner je platforma, která by mohla být využita také jako báze údajů s informacemi o potřebách obyvatel a cestujících. „Každý dotaz (odkud a kam chceme cestovat, s jakým cílem, jakými dopravními prostředky), který bude vložen do plánovače, může být archivován. Shromaždění těchto informací nám může posloužit ke zlepšení dopravního systému v daném městě a poukázat na nedostatky,“ říká. „Systém umožňuje upřednostnit různé dopravní prostředky v dané oblasti. Zde lze vycházet ze dvou bodů. Město může uložit konkrétní ulice jako prioritnější pro daný dopravní prostředek nebo také konkrétní městské oblasti. To lze využít k mnoha účelům, např. k formování zelené zóny, do které budou povoleny pouze elektromobily, veřejná doprava, cyklisté a chodci. Tuto funkci lze využít také k jiným účelům, např. pro současné práce na silnicích, aby se cestující vyvarovali přesměrování na uzavřené úseky.“

Projekt ETPlanner poslouží k urychlení elektromobilního rozvoje s výsledkem většího počtu uživatelů elektromobilů a následně rozvoje dobíjecích stanic. Navíc, kromě zmírnění znečištění vzduchu či hluku ve městech, ETPlanner pomůže zjistit potřeby cestujících s cílem zlepšení současného dopravního systému. Informace týkající se vlivu konkrétního dopravního prostředku na prostředí bude znázorněno pomocí aplikace a bude mít vliv na změnu chování obyvatel měst i na proekologické cíle.

 Autor. Richard Šipka

[1] Na základě: „Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby”, Parlament Europejski   https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika [cit. 04.08.2020].

 

02.12.2020
Cieszyn

Grupa Żywiec podepsala prohlášení o záměru týkající se záměru prodat společnosti Felix Investments Sp. z o.o., společnost zastupující rodinu Leda, 100% akcií společnosti Browar Zamkowy Cieszyn. Strany deklarují vůli k uzavření smlouvy o koupi akcií v letošním roce.

02.12.2020
Katowice

Spolu s novým jízdním řádem obnoví Leo Express nabídku spojů z Prahy do Krakova, který kvůli pandemii pozastavil svou činnost na trase. Vlaky vyrazí 14. prosince po jiné trase - místo Zebrzydowic a Pszczyny budou zastavovat ve stanicích Chałupki, Wodzisław Śląski a Rybnik.

02.12.2020
Katowice

Hlavní inspektorát pro ochranu životního prostředí upozorňuje na riziko překročení úrovně prachu suspendovaného v PM10 v mnoha městech Slezského vojvodství. Ve středu ráno bylo nejhorší v Rybniku - hladina PM10 byla 219,4 mikrogramů na metr krychlový (o 439% nad normu), v Gliwicích (343% nad normu ) a Zabrze (332% nad normu ).

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

sdružení s aktivitami neziskového charakteru v bývalém černouhelném dole Hlubina

horské městečko pro svou malebnost zvané „Moravský Betlém“...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj