Reklama
Registrace do Firmy a instituce

Příroda jako odpadní voda - úvahy o ekologické katastrofě řeky Odry, foto: Richard Šipka

04.11.2022
Šipka

Příroda jako odpadní voda - úvahy o ekologické katastrofě řeky Odry

Jak klimatická změna ovlivnila a ovlivnila ekologickou katastrofu řeky Odry? S čím souvisí přítomnost mrtvého biologického materiálu na jeho dně? Jaká je budoucí prognóza této řeky? Na tyto a další otázky odpovídá prof. Paulina Kramarz z Ústavu environmentálních věd Biologické fakulty Jagellonské univerzity.

Letos v létě je těžké najít dobré zprávy. V Evropě, také v Polsku je sucho, hoří lesy nejen na našem kontinentu, ale i na Sibiři. I naši zemi ovlivňují postupné vlny extrémně vysokých teplot, kdy teplota přes den přesahuje 30 °C, zatímco v noci si místo ochlazení můžete připadat skoro jako v tropech (teploty kolem 20 °C). K tomu se přidává i velmi složitá politická situace – pokračující humanitární krize na polsko-běloruských hranicích, nebo válka na Ukrajině.

Sucho způsobilo vysychání největších řek našeho kontinentu – jako je Loira, Pád a Rýn. Zásoby sladké vody, bez které budou naše životy ohroženy, se zmenšují. Není proto divu, že ekologická katastrofa, která se odehrává na druhé největší polské řece Odře, je již několik týdnů v novinách. Přestože se první zprávy o tisících uhynulých ryb objevily již na konci července, zatím, tedy po měsíci, se přesné příčiny znečištění Odry a jejích ekosystémů ještě nepodařilo zjistit. Jisté ale je, že hlavním důvodem je zacházet s přírodou jako s přijímačem všech druhů antropogenních polutantů a snažit se přírodní prostředí podřídit krátkodobým ekonomickým výhodám.

Po mnoho let vědecká komunita apeluje na to, aby se s atmosférou naší planety přestalo zacházet jako se smetištěm, aniž by se do ní odráželo znečištění. Včetně těch, které vedou k zesílení skleníkového efektu, tedy oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv, nebo metanu a oxidu dusného pocházejícího jak z průmyslové, tak zemědělské činnosti. To má za následek zvýšení průměrné teploty Země o 1,2 °C, u nás o 2,5 °C, oproti předindustriálnímu období (asi před 200 lety). Tento nárůst teploty má velký význam pro dramatickou situaci na řece Odře. Jednou zesílí sucha, což vede mimo jiné ke snížení hladiny v řekách, což může mít za následek rychlejší ohřev vody nebo prostě mizení biotopů živých organismů. A za druhé, že urychluje nepříznivé procesy, například související s přítomností toxických látek. Tvrdá vědecká data jasně ukazují interakci mezi toxicitou látek a teplotou. Jeho růst urychluje chemické a biochemické procesy vedoucí např. k rychlejšímu vstřebávání toxinů a rychlejším biochemickým reakcím poškozujícím tkáně a orgány živých organismů. Dalším efektem zvýšení teploty, i ve vodě, je rychlejší rozvoj organismů, kterých bylo v daném prostředí dosud málo - ve vodním prostředí k nim patří např. sinice (které stále častěji vídáme např. Baltské moře) nebo řasy. V Odře byl právě pozorován nadměrný rozvoj „zlaté řasy“ nebo více polské „zlaté řasy“ druhu Prymnesium parvum. Je to mixotrofní organismus, což znamená, že v závislosti na podmínkách prostředí může buď využívat sluneční energii jako zdroj energie k provádění procesu fotosyntézy, nebo z energie pocházející z organické hmoty, rovněž mrtvé. Nárůst populace P. parvum je pozorován se zvýšením salinity vod, což znamená zvýšení koncentrace toxinů produkovaných tímto druhem řas - zabiják především pro živočichy dýchající žábrami, a tedy nejen ryby , ale také mušle, raci, gillie a larvy obojživelníků. Přírodní jevy přitom lze jen těžko podezřívat ze zvýšení salinity horních úseků řek, zejména v případě řeky, jako je Odra, protékající vysoce industrializovanými oblastmi. Zvláště, že vypouštění průmyslového a domácího znečištění, často nelegálního, bylo na této řece zaznamenáno již mnohokrát. Můžeme také přidat často nekontrolovatelný odtok znečišťujících látek ze zemědělských oblastí (např. hnojiv nebo zvířecích exkrementů a moči) a dostaneme obrázek řeky, která je stejně jako atmosféra, kterou jsem popsal dříve, nakládána jako s odpadními vodami. Situaci zhoršuje skutečnost, že jako většina (asi 70 %) řek světa se Odra narovnává, protože má především „sloužit“ například dopravním účelům nebo stavbou přehrad k výrobě energie. . Právě takové řeky po celém světě vysychají nejrychleji, protože voda ze srážek a z povodí dané řeky místo toho, aby se pomalu šířila do okolí, jako je tomu u meandrujících řek, rychle odtéká do nejbližší moře. Ještě horší je, že regulace a přehrazení řek snižuje jejich samočisticí potenciál, protože voda v nich proudí příliš rychle na to, aby byly takové procesy účinné. Spalničky ještě nevyschly, ale dramaticky nízká hladina jejích vod byla zaznamenána těsně před katastrofou.

Mým úkolem není pátrat po pachatelích, mohu jen napsat, jak je uvedeno v nadpisu - k přírodě se chováme jako ke splaškové vodě. A to prakticky na všech úrovních, od jednotlivců po osoby s rozhodovací pravomocí a politiky. Zdánlivě beztrestně házíme odpadky do lesů, ale i do jezer a řek, vypouštíme septiky do řek a potoků – seznam je dlouhý. K tomu má příroda především „sloužit“, má podléhat zákonům ekonomiky. Jen jak ukazuje ekologická katastrofa řeky Odry, to prostě nejde. Z přírodní stránky to znamená smrt a utrpení statisíců ryb, milionů dalších organismů (zmínění raci, plži, škeble, obojživelníci), které tvoří bohatý ekosystém této řeky. Jejich rozkládající se těla, stále přítomná v řece, katastrofu ještě dlouho prodlouží – rozkladné procesy totiž vedou ke spotřebě kyslíku ve vodě. Tato katastrofa může postihnout i suchozemské ekosystémy, pro živočichy v nich žijících nemusí být voda z Odry vhodná k pití. Z lidského hlediska jsme na dlouhou dobu přišli o zdroj sladké vody, jako jiné druhy suchozemských zvířat. Ale také místo k odpočinku, chytání ryb, což bude mít i velmi vážné ekonomické důsledky, tyto pro nás tak důležité ekonomické zákony ukáží svou slabost v zanedbávání přírodních a fyzikálních zákonů.

Také se množí otázky, přibývá prognóz, zda a kdy se Odra znovu zrodí. Věřím, nejen já, že musíme přestat klást otázky a začít naslouchat vědecké komunitě, která své poznatky zakládá na výzkumu a pozorování přírody. Stačí tedy poslouchat přírodu. V první řadě přestat znečišťovat řeku Odru, ale i ostatní řeky. Přestaňte je regulovat a stavět hráze, přehrady, pokud zasahujete, tak obnovte přirozenost řek včetně Odry, počínaje bouráním již existujících hrází a stupňů, betonových břehů. Mohu jen doufat, že jsme uprostřed velkého, bolestného poznání, že péče o přírodu je péčí o nás samých, nejen o naše tady a teď, ale také o budoucnost našeho druhu. Že od myšlenek „není rentabilní chránit přírodu, jsou jiné priority“, přejdeme k „prioritou je ochrana přírody, protože jsme její součástí“.

 

autor:   Prof. Paulina Kramarz, Ústav environmentálních věd, Biologická fakulta, Jagellonská univerzita

zdroj : www.uj.edu.pl  (publikováno se souhlasem UJ )

20.02.2024
Katowice

Letos v lednu na letišti Katowice bylo odbaveno 307 521 cestujících, což je o 40 443 více (+15,1 %) než ve stejnou dobu v roce 2023. Jde o nejlepší první měsíc v historii letiště – katowickou síť spojů využilo o 17 183 cestujících více (+5,9) než v rekordním, předpandemickém lednu 2020, kdy bylo odbaveno celkem 290 338 lidí.

20.02.2024
Katowice

Více než 100 zemědělských traktorů zablokovalo silnici přímo u sjezdu z dálnice A1 v Gorzyczkách. Na jednom ze strojů byla vlajka SSSR a zpráva adresovaná Putinovi. Píše Gazeta Wyborcza ​

12.02.2024
Katowice

Mezinárodní koncern AFL, přední výrobce infrastruktury optických sítí, si pronajal cca 10,8 tisíce m² plochy v MDC² Park Gliwice, která byla uvedena do užívání loni na podzim. Americká společnost zde otevře továrnu na optické kabely.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj