Reklama
Dinopark Ostrava

Corades yanacocha v přírodě, foto: Abigail de Pozo

13.06.2024
Šipka

Neobvyklý motýl na okraji metropole

Mezinárodní výzkumná skupina zahrnující Dr. Hab. Tomasze Pyrcze, prof. UJ z Biologické fakulty Jagellonské univerzity a Dr. Rafała Garlacze a Dr. Kamilu Zając-Garlacz z Přírodovědného vzdělávacího centra Jagellonské univerzity učinili další překvapivý objev. V časopise „Zootaxa“ byla publikována práce věnovaná novému druhu motýla: Corades yanacocha Pyrcz, Boyer a Petit, 2024. Patří do poměrně dobře prozkoumané skupiny motýlů charakteristických pro andské lesy.

řestože zprávy o nových živočišných druzích z Jižní Ameriky nejsou vzácné, tento případ si zaslouží zvláštní pozornost. Za prvé, vědci našli stopu tohoto druhu na celosvětovém webu „iNaturalist“, kde příznivci přírody a vědci sdílejí zajímavé fotografie zvířat a rostlin. Jeden z nich, zobrazující neidentifikovaného motýla s charakteristickým zbarvením křídel, upoutal pozornost specialistů.

Za druhé, a co je nejpřekvapivější, k objevu vědy nového druhu motýla došlo v bezprostřední blízkosti, respektive na předměstí Quita, hlavního města Ekvádoru – velké metropole se zhruba třemi miliony obyvatel. Ekvádor je mezi jihoamerickými zeměmi považován za zdaleka nejznámější z hlediska fauny a flóry, zejména motýlů, kteří jsou v této oblasti studováni od poloviny 19. století; je těžké pochopit, jak tento působivý, pestrobarevný druh motýla zůstal badatelům tak dlouho skryt. Možná to do jisté míry souvisí s jeho přirozeným prostředím, které je omezeno na úzký pruh vegetace podél horní hranice lesa – ekoton – pokrývající kužel aktivní sopky Pichincha. Vědeckému výzkumu v této oblasti brání nepříznivé povětrnostní podmínky a vysoká nadmořská výška.

Corades yanacocha je velký motýl s rozpětím křídel asi 7 cm. Jeho křídla jsou hnědá s cihlově červeným pruhem, který nenajdeme u žádného jiného zástupce tohoto rodu, který má celkem asi 25 druhů. Spodní strana křídel má maskovaný mramorový vzor s oranžovým nádechem na předním páru. V současné době je ve sbírkách po celém světě známo pouze šest samců tohoto druhu, z nichž jeden je uchováván ve sbírkách Centra přírodního vzdělávání Jagellonské univerzity. Samice tohoto druhu zůstává neznámá. Corades yanacocha se vyskytuje v rezervaci Yanacocha, která byla původně založena na ochranu ohroženého kolibříka. Ochrana fragmentu pralesa zabránila zakládání průmyslových plantáží cizorodých stromů (borovice a eukalyptus) a zastavila dravé hospodaření, které tento druh motýla zachránilo před vyhynutím.

Stojí za zdůraznění, že tento objev je výsledkem několikaleté vědecké spolupráce polských badatelů z Jagellonské univerzity, Muzea přírodní historie Floridské univerzity, Zoologického muzea v Bonnu a francouzských lepidopterologů, zaměřené na poznání fauny oblast s největší biologickou rozmanitostí na světě, tropické Andy, což přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o nutnosti chránit přírodní prostředí a zachovat biologickou rozmanitost naší planety.

zdroj: uj.edu.pl

16.07.2024
Krakow

Justin Timberlake je na světovém turné The Forget Tomorrow. Začátek evropské části turné je naplánován na 26. a 27. července v Tauron Areně Kraków.

15.07.2024
Katowice

BioEkoDiox je zkratka projektu realizovaného vědci sdruženými ve Slezské univerzitě v Katovicích, kteří vyvíjejí nová řešení pro agro- a petrochemii a v oblasti recyklace plastů. Tato řešení se týkají 1,3-dioxolanů, organických chemických sloučenin s širokým spektrem použití a na jeden z nich se právě vztahuje patentová ochrana.

15.07.2024
Katowice

Největší pozemek o rozloze téměř 4,6 ha ve Katowické zvláštní ekonomické zóně na ul. Hakuby v Bytomi má svého majitele. Grembox z Rudy Śląské, lídra ve výrobě a prodeji obalů z vlnité lepenky a obalového příslušenství, koupil 11. července pozemek pro výstavbu moderního výrobního závodu za více než 6,3 milionu PLN. Zaměstná přibližně 50 zaměstnanců.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj