Reklama
Dinopark Ostrava

ato specializovaná laboratoř umožní simulovat vesmírné mise_vizualizace_Space Technology Center AGH v Krakově

06.03.2023
Šipka

Kosmické simulace v srdci univerzitního kampusu

Na Vědeckotechnické univerzitě AGH v Krakově se buduje habitat. Tato specializovaná laboratoř umožní simulace vesmírných misí. Místo, které se nachází v nově postaveném sídle Centra vesmírných technologií, bude sloužit rozvoji a školení budoucího personálu pro sektor kosmického inženýrství. Habitat bude také první laboratoří na polských univerzitách, kde budou studenti testovat řešení v praxi v podmínkách podobných těm na lunárních a marťanských misích.

Simulátor vesmírné základny bude testovat mj. nové materiály pro budování vesmírných základen, řešení v oblasti navigace, telekomunikací a biomedicínského inženýrství. Jak zdůrazňuje Dr. Agata Kołodziejczyk, spolutvůrce laboratoří,
stejně jako tvůrce dvou existujících stanovišť v Polsku, která denně pracuje v Centru pro vesmírné technologie, bude stanoviště testovacím místem pro jakýkoli výzkum, který studenti navrhnou. Proto budou zkoumány i vztahya sociální otázky, skupinová dynamika, způsoby rozhodování jednotlivců, rozdělení rolí a úkolů.

Habitat se zaměří na výzkum zařízení používaného v misích, včetně například palubních komponents využitím umělé inteligence, ale také například řešení sloužící k čištění vody nebo likvidaci odpadu. V bezpečných laboratorních podmínkách budou analyzovány reakce na stresové situace, stimulace novými zvukovými a vizuálními podněty, způsoby adaptace na nové, neznámé podmínky nebo odříznutí od denního světla. Nesmírně cenná bude také možnost otestovat nové materiály nebo například skafandry a vybavení používané v reálných misích. Dalším prvkem kontrolovaným v biotopu bude schopnost účastníků vyrovnat se s limity v přístupu k energii, vodě nebo jiným nezbytným zdrojům.

Vybavení a architektonické uspořádání prostoru biotopu donutí účastníky mise být aktivní a jednat v jiném uspořádání než na Zemi. Některé z úkolů bude možné provádět pouze v poloze hlavou dolů, která bude simulovat proudění krve do hlavy, které probíhá ve stavu beztíže. Aby bylo možné lépe napodobit prostor přizpůsobený nedostatku gravitace, bude biotop vybaven stropními žebříky, zavěšenými průchody a úzkými tunely, které mají odkazovat na podmínky na vesmírných lodích.

V nově vybudovaném zařízení bude umístěna řídící místnost mise, kde budou moci zaměstnanci a studenti Centra kosmických technologií dohlížet na mise družic vyslaných AGH. Řídící místnost mise bude také místem, kde bude možné neustále sledovat práci a aktivity analogových astronautů v habitatu. Samostatný inspekční tým bude kontrolovat a monitorovat mj. biologický rytmus účastníků a parametry související s jejich fyzickým a psychickým stavem.

Aby bylo možné co nejvěrněji znovu vytvořit podmínky na skutečné misi, bude habitat rozdělen do několika samostatných sekcí, kde budou studenti spát, provádět výzkum a vést každodenní život - stejně jako na skutečné misi. Téměř 100 m2 habitatu bude odříznuto od slunečního záření a celý areál bude rozdělen na moduly laboratoř, kuchyň, hygiena, spaní a tělocvična. Průměrná plánovaná doba trvání mise bude 7 dní, i když se počítá s delšími projekty. Během této doby bude 6 účastníků současně provádět práci a výzkum v habitatu.

Pro studenty a vědce z AGH účastnící se simulací bude čas strávený takovým praktickým vzděláváním také příležitostí ke sběru materiálů pro pozdější publikace nebo vypracování vlastních projektů.  "Díky vytvoření habitatu od nuly rozšiřujeme i naši univerzitní nabídku, čehož budou chtít jistě využít vědci z celého světa nebo přidružené univerzity na UNIVERSEH (pozn.: UNIVERSEH - Evropská vesmírná univerzita pro Zemi a Humanity, projekt sdružující univerzity z Evropy, které se zabývají rozvojem výzkumu a vzdělávání v oblasti kosmického inženýrství). Stojí za to připomenout, že vesmírný průmysl se rozvíjí extrémně dynamicky a možnost uskutečnit analogovou vesmírnou misi je pro vědce nejen kuriozitou, ale především mimořádným privilegiem a příležitostí ověřit si, na čem pracují léta v laboratořích. Habitat bude také příkladem zcela nového modelu vzdělávání - prostřednictvím praxe a první laboratoře tohoto typu na polských univerzitách",  zdůrazňuje Dr. A. Kołodziejczyk.

Účastníci analogových vesmírných misí tak získají cenné zkušenosti, které se mohou hodit při práci v příbuzných jednotkách
s expanzí odvětví, vč v Evropské vesmírné agentuře, NASA nebo jiných největších laboratořích na světě, jako je CERN. První
Simulace vesmírné mise se budou moci zúčastnit studenti a zaměstnanci AGH , kteří jsou aktivní ve vědeckých klubech zabývajících se vesmírnými tématy a studujícími příbuzné vědy. Nová budova Centra vesmírných technologií bude uvedena do provozu začátkem roku 2024. První analogoví astronauti se na své mise vydají příští rok na jaře.

Polsko je v evropském měřítku unikátní zemí, pokud jde o dostupné laboratoře, kde lze simulovat vesmírné mise. V současné době existují dvě aktivní stanoviště. Laboratoř Lunares se nachází na severu Polska a druhá je Analog Astronaut Training Center nedaleko Krakova, kterou vlastní Dr. Agata Kołodziejczyk, která denně pracuje v AGH Space Technology Center, neurobioložka, astrobioložka, původkyně a realizátor analogových základen pro simulaci vesmírných misí v Polsku. Dr.Kołodziejczyk dříve působil mj. v v Evropské vesmírné agentuře, je členem představenstva Světového výzkumného centra a ředitelem Advanced Concepts v soukromé vesmírné agentuře The Valles Marineris. Je autorkou vzdělávacích a vědeckých publikací o vesmírné biologii a neurobiologii.

autor: Richard Šipka

 

autor: Richard Šipka

10.06.2024
Katowice

Rafako z Ratiboře podepsal smlouvu na modernizaci bloku Stan B2 pro uhelnou elektrárnu Nikola Tesla v srbském Obrenovaci. Zakázka bude realizována do 23. května 2025 a její hodnota se odhaduje na více než 6,5 milionu EUR. Rafako se dlouhodobě potýká s finančními problémy.

15.05.2024
Katowice

Během celých 30 dubnových dnů zaznamenalo letiště Katovice 358 412 cestujících, což je téměř o 12 % více než ve stejnou dobu v roce 2023. Navíc v noci ze 7. na 8. dubna obsloužilo letiště letos první milion cestujících, což z něj činí nejrychleji odbavený první milion cestujících v kalendářním roce v historii letiště.

13.05.2024
Krakow

Současný prorektor pro lidské zdroje a finanční politiku prof. Piotr Jedynak byl zvolen rektorem Jagellonské univerzity pro funkční období 2024-2028. Byl jedním ze čtyř kandidátů na tuto pozici. Zvolený rektor se funkce ujme 1. září.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj