Reklama
ZOO OSTRVA léto 22

foto: archiv města Katowice

31.01.2023
Šipka

Katowice s nejlepší kvalitou ovzduší za posledních deset let

Kvalita ovzduší v Katowicích se rok od roku zlepšuje. Z údajů Vrchního inspektorátu ochrany životního prostředí vyplývá, že rok 2022 se vyznačoval nejlepší kvalitou ovzduší ve srovnání s předchozími lety.

U ukazatele PM10 (parametr udávající množství částic suspendovaných v metru krychlovém vzduchu o průměru nepřesahujícím 10 mikrometrů) byl měsíční průměr v loňském roce 28,5, zatímco v roce 2021 to bylo 31, v letech 2020 - 29 v roce 2018 - 40 a v roce 2017 – 41, přičemž v roce 2010 byl průměrný roční index PM10 až 52. Ve srovnání let 2022 a 2021 se množství suspendovaných částic PM10 snížilo o téměř 10 % a za 12 let jde o pokles o skoro polovinu.

"Boj za čistý vzduch je jedním z našich prioritních úkolů, nešetříme zde prostředky. Od roku 2015 jsme jen na výměnu pecí vynaložili více než 70 milionů PLN. Je potřeba toho ještě hodně udělat a rozhodně nehodláme usnout na vavřínech, ale statistiky kvality ovzduší potvrzují, že směr, který jsme zvolili, je velmi dobrý, "  říká Marcin Krupa, prezident města Katowic. "Akce související s bojem za to, abychom dýchali čistý vzduch, se v Katovicích provádějí mnoha způsoby. Jednak jde o obecní dotační program na výměnu zdroje tepla, díky kterému byl v roce 2022 vyměněn rekordních 1848 pecí. Na druhé straně vzdělávací a informační aktivity, jako je spuštění jednoho z prvních Městských energetických center v Polsku, návštěvy Smogobusu v okresech nebo pořádání Dnů energie. Na třetí straně jsou kontroly městské stráže, která také připomíná a vymáhá ustanovení protismogového zákona, " dodává prezident města.

Za čistý vzduch bojuje i Městská stráž

Městská stráž v Katovicích také bojuje za to, aby vzduch, který dýcháme, byl co nejčistší. Úkoly v oblasti ochrany životního prostředí v topné sezóně plní celkem 50 proškolených strážců oprávněných kontrolovat dodržování a uplatňování předpisů na ochranu životního prostředí. 

"Je zde 46 městských strážníků a 4 strážníci Týmu ochrany životního prostředí. V konečném důsledku je v případě mimořádných událostí možné zintenzivnit kontrolní činnost delegováním dalších městských strážníků," vysvětluje Dariusz Sierszeń, zástupce velitele Městské stráže v Katowicích pro komunální záležitosti.  "V roce 2022 provedla městská stráž Katovice 1030 zásahů týkajících se spalování odpadu. Kvůli podezření, že ze spalování odpadu může vznikat silný kouř a nepříjemný zápach, zkontrolovali strážníci 382 pecí, celkem odhalili 60 přestupků," dodává.

V důsledku provedených úkonů strážníci uložili celkem 38 pokut (trestních lístků), z toho 21 pokut ve výši 2 950 PLN a 17 pokut ve výši 2 050 PLN - prosazování místního práva včetně ustanovení vyhl. tzv Protismogové usnesení pro Slezské vojvodství. Ve vztahu ke 2 pachatelům a 19 pachatelům, kteří porušují ustanovení protismogového usnesení, byla strážníky uplatněna výchovná opatření formou pokynů. V jednom případě byl k soudu podán návrh na potrestání.

V loňském roce provedli pracovníci Týmu ochrany životního prostředí 27 kontrol společně se zaměstnanci FLYTRONIC S.A. z Gliwice, při níž bylo použito specializované vybavení v podobě dronů s měřicí hlavicí. Měřicí dron s detektorem Nosacz provedl kontrolu všech vybraných obytných budov (celkem přes 370 nemovitostí), pokaždé odebíral vzorky z kontrolovaných komínů. Při kontrole bylo zjištěno téměř 400 negativních výsledků (tedy nevypovídajících o nespalování odpadu), 58 zvýšených výsledků a 2 pozitivní výsledky, kdy byla pachatelům uložena pokuta. Kontroly dronů pokračují i ​​letos.

Boj za čistý vzduch pokračuje

Technologický pokrok a moderní řešení chytrých měst pomáhají městům bojovat za čistý vzduch. Katovice využívají již zmíněný dron. Posílení veřejné dopravy a současné omezení automobilové dopravy navíc pomůže snížit emise CO2 a škodlivého prachu. V Katovicích byla v posledních letech vybudována 4 přestupní centra, vozový park autobusů je pravidelně obměňován za ekologičtější a město také přijímá opatření ke snížení automobilové dopravy. "Skutečnost, že přes 100 autobusů splňuje přísnou normu Euro 6 – z toho 20 je elektrobusů a mají největší síť městských kol ve Slezském vojvodství, je dalším krokem Katovic v boji za klimatickou neutralitu. Právě takové akce, podnikané ve velkém a pokrývající tisíce měst po celém světě, přinášejí měřitelné výsledky, " říká Beata Urych, zmocněnec prezidenta pro klima, a dodává, že vzduch nezná hranic, proto solidarita, akce a finanční podpora pro obyvatele jsou důležité.

autor: Richard Šipka

21.03.2023
Katowice

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení o vytvoření rámce pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, tzv. Zákon o kritických surovinách. Přílohou dokumentu je Seznam kritických surovin. Koksovatelné uhlí bylo počtvrté zařazeno na seznam kritických surovin, čímž si udrželo status kritické suroviny pro evropskou ekonomiku. To potvrzuje význam koksovatelného uhlí jako základní suroviny pro evropský ocelářský průmysl. Jeho největším evropským výrobcem je Jastrzębska Spółka Węglowa.

21.03.2023
Katowice

ElectroMobility Poland (EMP) spolupracuje se stylingovou kanceláří Pininfarina na designu modelové řady polské značky elektromobilů Izera. Za design vozu jsou za EMP zodpovědní Tadeusz Jelec a Mariusz Bekas. Spolupráce firem zahrnuje komplexní design tří modelů: SUV, hatchback a kombi

21.03.2023
Katowice

Počet kvalifikovaných dodavatelů uhlí spolupracujících s Polska Grupa Górnicza má přesáhnout 250. Společnost hodlá zdvojnásobit počet KDW, aby k nim měli nákupčí uhlí snadnější přístup. PGG již vypsala výběrová řízení na nové dodavatele uhlí. V současné době probíhají ve Slezském vojvodství.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj