Reklama
Nový trh v Polsku / ver 1

Jan Klečka o kanálu Dunaj-Odra-Labe: Hrozeb je celá řada

24.07.2019
Šipka

Jan Klečka o kanálu Dunaj-Odra-Labe: Hrozeb je celá řada

Plánovaná výstavba vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe, která by měla spojit všechny tři řeky a upravit je tak, aby po nich mohly plout nákladní lodě, budí emoce. Mezi jeho podporovatele patří například prezident České republiky Miloš Zeman, najde se však i spousta odpůrců. K megalomanské stavbě má co říct také ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří Jen Klečka.

Můžete nám představit trasu přes CHKO Poodří, kudy by měl kanál vést?

Aktuální verze trasy je vedená z větší části mimo vlastní území CHKO, podél jeho jihovýchodní hranice. Naše území přímo protíná v úseku mezi Starou Vsí a Starou Bělou.

Je tato trasa pro CHKO Poodří akceptovatelná?

Při posuzování variant vyšla tato jako nejméně konfliktní, protože se jako jediná prakticky vyhýbá zvláště chráněným územím ochrany přírody. To ale nic nemění na tom, že gigantická stavba zásadně změní poměry v území a přijatelná v žádném případě není.

Jaká jsou tedy největší negativa, hrozby a překážky kanálu?

Hrozeb je celá řada. Lokálně je zásadní, že v území vznikne nová bariéra a území na jednotlivých březích od sebe budou izolována. Praktický a zcela zásadní dopad to bude mít zejména na zde žijící obyvatele. Z hlediska ochrany přírody je možná nebezpečnější opačný efekt - kanál totiž bude migrační cestou pro řadu nových organismů.

Co to může znamenat?

Řadu z nich stávající ekosystém nedokáže přijmout beze škod. Může dojít k vytlačení původních druhů, k expansím druhů nepůvodních i ke kolapsům. Nepochybně lze očekávat  také změny v rozdělení podzemní vody a v důsledku toho například vysychání pramenů nebo naopak zamokřování.

Jak by se to všechno mělo projevit na CHKO Poodří?

Z přímých dopadů v souvislosti s provozem těžké lodní dopravy očekáváme kontaminaci vod a znečištění ovzduší. Stavební objekty umístěné do venkovské krajiny přinesou znehodnocení krajinných pohledů a spolu s hlukem plavidel povedou ke zničení zdejší současné atmosféry. V případě vyschnutí pramenišť utrpí na ně vázané mokřadní společenstva. Velkým nebezpečím jsou také invaze zavlečených organismů a celkové narušení ekologické rovnováhy.

Nedávná studie proveditelnosti vyhodnotila kanál jako ekonomicky výhodný, s čímž jste ale tehdy nesouhlasil. Máte stále stejný názor?

Jen náklady na výstavbu kanálu jsou odhadovány na zhruba 400 miliard korun, k čemuž bude nutné připočíst náklady na zajišťování provozuschopnosti. V regionu samotném, po útlumu těžby uhlí, však nejsou komodity, které by kapacitu lodní přepravy vytížily. Navíc zájem o vnitrozemskou lodní přepravu obecně spíše klesá. Nejsem ekonom, ale že by v této situaci mohla být výstavba kanálu ekonomicky výhodná, je zkrátka překvapivé.

Vidíte tedy vůbec alespoň nějaké přínosy plánovaného kanálu?

Realizace stavby bude nepochybně přínosná pro zainteresované dodavatele. Ale pokud jde o společnost, nevidím přínosy žádné.

V jakém stavu se nyní celý projekt nachází? Je podle vás reálné, že se nakonec bude stavět?

V loňském roce byla předložena studie proveditelnosti a záměr výstavby kanálu byl doporučen k dalšímu projednávání. Víc v tuto chvíli nevím, další projednávání jde totiž mimo nás. Věřím však, že k realizaci záměru, který bude nepochybně dále projednáván, v nejbližších desetiletích ve skutečnosti nedojde.

 

Autor: Petr Sobol

01.02.2023
Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje putovní výstavu UNDERGROUND / Lidský portrét. Fotograf Rudo Prekop pracoval osm let na unikátním projektu, který prezentuje portréty osobností undergroundu a nezávislé kultury. Výstava bude v ostravském Domě umění k vidění až do 12. března.

31.01.2023
Krakow

Koncesionář dálnice A4 mezi Katowicemi a Krakowem, Stalexport Autostrada Małopolska, dnes podal na Generální ředitelství státních silnic a dálnic žádost o změnu sazeb za používání tohoto úseku. To znamená, že jízda po jednom z nejdražších zpoplatněných dálničních úseků v Polsku bude opět dražší. Zvýšení vstoupí v platnost 3. dubna letošního roku. Při platbě v hotovosti nás cesta z Katowic do Krakowa vyjde na 15 PLN za jednu cestu. S automatickou platbou to vyjde levněji.

30.01.2023
Katowice

Zarząd Transportu Metropolitalnego ( ZTM ) vybírá dodavatele, kteří budou téměř 40 autobusy obsluhovat 17 linek projíždějících 16 městy metropole Horního Slezska-Zagłębie po dobu osmi let. Ve výběrovém řízení v hodnotě asi 300 milionů zlotých obdržela ZTM čtyři nabídky.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj