Reklama
ZOO OSTRVA léto 23

Jak šly dějiny na Ostravsku. Dílo Viktora Koláře st. mapuje 20. až 50. léta, foto: Viktor Kolář st

12.04.2023
Šipka

Jak šly dějiny na Ostravsku. Dílo Viktora Koláře st. mapuje 20. až 50. léta

Ostravsko 20. až 50. let minulého století, jeho atmosféra, události, významné politické návštěvy, kavárny, horníci – kniha Foto Kolář je výběrem z jedinečného a dosud málo známého díla fotografa Viktora Koláře st., který unikátním způsobem zachytil měnící se tvář regionu v jeho bouřlivých letech. O knize a osobnosti Viktora Koláře st. jsme si povídali s pedagogem, fotografem a autorem knihy Lukášem Bártlem.

 Jak stojí v popisu knihy, Viktor Kolář st. byl dosud poněkud opomíjeným fotografem, jak tedy vznikla myšlenka věnovat se jeho dílu a vydat knihu? 

Dílo Viktora Koláře st. mi představil můj přítel a kolega Pavel Šopák ze Slezského zemského muzea. Bylo to v rámci úplně jiného projektu a jiné knihy. Já jsem jeho tvorbu původně vůbec neznal, ale při zmíněné příležitosti jsem požádal Archiv města Ostravy, kam dílo Viktora Koláře st. daroval jeho syn, o skeny fotografií a zjistil, jak úžasný materiál to je.

Objevilo se na fotografiích umístěných v knize něco, co Vás překvapilo? 

Překvapilo mě to dílo jako celek. Vybrat z něj konkrétní fotografie do knihy je pak hodinářská práce. Každý snímek musí dávat smysl, musí být dobrý.

Jak jste se rozhodovali, které fotografie zahrnout do knihy a jak je uspořádat? 

Trochu jsem na to odpověděl. Obecně je třeba se snažit pochopit autora, zjistit, jak pracoval a jak tvořil a nesnažit se ho „předělat“ na někoho jiného. U díla Viktora Koláře st. byla situace o to těžší, že on za svého života téměř nevystavoval, a tedy ani nevytvářel výstavní zvětšeniny. Bylo pak těžké se snažit přiblížit jeho pojetí fotografie. Prakticky se jednalo o několikanásobnou redukci z několika tisíc snímků do množství, jež by kniha unesla. Konkrétní řazení fotek v knize je pak nejen moje práce, ale velké slovo v tom měl také grafik Jan Havel.

Víte, jaké byly důvody, že téměř nevystavoval? Kde byly tehdy jeho fotografie k vidění?

Jeho generace nepovažovala svoji práci za umění. Cítil se být prostě reportérem, novinářem. Je to myslím hezky vidět také na pozitivech, které později vytvořil – většinou se svým synem. Jedná se o záběry důležitých událostí, jako byla návštěva prezidenta, ne nutně o nejlepší fotografie. Jinak svoji práci publikoval různě, za první republiky například v novinách a časopisech.

Kniha zahrnuje fotografie pořízené od 20. let do 50. let, je zde patrný nějaký vývoj a změny? V čem se fotky z různých období liší? 

Ani tak se nezměnil Kolář a jeho pojetí fotografie, spíš se změnila doba. Například z třicátých, a dokonce i čtyřicátých let máme od Koláře st. snímky z kavárenského prostředí. To měl moc rád, rád tam také fotografoval, zaznamenával večírky a tak dále. Takové prostředí po roce 1948 úplně zmizelo a logicky zmizely i tyto fotografie. Naopak padesátá léta přinesla celou řadu nových námětů, dělníky, rolnické brigády, stavby, nebo nejrůznější oslavy. Kolář st. byl reportér, dílo odráží dobu, a ne až tak moc autora.

Jaký obraz života na Ostravsku Kolář zvěčňoval? Měl nějaká svá oblíbená témata?

On sám měl složitý osud, vypracoval se úplně sám. Přitom byl z velmi chudých poměrů a zájem o sociální témata byl něco, co mu zůstalo po celou dobu.

Jak se vlastně člověk z chudobných poměrů dostal k focení? Přece jen žil v době, kdy fotoaparát nebyl běžná věc v domácnosti.

K tomu existuje v rodině historka, že první fotoaparát si pořídil za peníze od podniku, ve kterém jako běžný zaměstnanec navrhl zefektivnění výroby. Co ale Koláře staršího vedlo k lásce k fotografii, nevíme. Nebo já to nevím.

Při hledání informací o knize, jsem si všimla informace „poslední kus rezervován“ – v jakém nákladu byla kniha vydána a jak rychle se vyprodala?  

Nejsem si jist, ale myslím, že ne stránkách nakladatele je kniha stále k dispozici. Ale jistě to nevím. Každopádně kniha vyšla v nákladu 600 ks, což je dneska pro podobné publikace spíš vyšší náklad. A to, zda se prodá, je opravdu těžké odhadovat. Takže máme velkou radost, že si kniha našla své čtenáře.

Pokud jako kurátor připravujete něčí výstavu nebo, jako v tomto případě, připravujete knihu něčích fotografií – snažíte se co nejvíce pochopit toho člověka a sám couvnout do pozadí, nebo se osobnost autora vždycky nějak projeví na výsledku a je to přirozená součást procesu? 

Na to se nedá obecně odpovědět. Osobně se cítím být služebníkem umělci a dílu. Nemám moc rád, když kurátor přistupuje k tvorbě umělce svévolně. Ale záleží na mnoha věcech, zda pracujete se žijícím umělcem, nebo už jen s jeho dílem, jaké máte vůbec možnosti jeho přemýšlení poznat. Při tom všem si také musíte uhlídat jistou nestrannost, umělci rádi svoje výkony přeceňují. Těch vlivů je mnoho a opravdu je každá práce úplně individuálně. Úplně jinou kategorií jsou pak vyloženě kurátorské nebo editorské projekty, kdy celá věc stojí na kurátorovi, nebo editorovi i v té myšlenkové rovině. To ale rozhodně není případ knihy Viktora Koláře st.

Kdybyste mohl s Viktorem Kolářem st. mluvit, měl byste na něj nějaké otázky?

Určitě by jich byla spousta, především těch faktografických. Hodně by mne zajímal jeho životní příběh. Kolář st. byl z generace, která měla velmi těžký osud. On a jeho vrstevníci si prošli snad všemi strastmi 20. století a pro nás jsou těžkosti těchto osudů jen stěží představitelné. Kolář st. byl částečný sirotek, maminka jej pravděpodobně nemohla uživit a předala jej příbuzným. Po jejich smrti skončil v sirotčinci, prošel si první světovou válkou, pak byl živnostníkem, za druhé světové války byl v kontaktu s odbojem a část rodiny nacisté popravili. Tak by se dalo pokračovat. Jsou to neuvěřitelné příběhy, které těm lidem ale – myslím si – zároveň tříbily životní hodnoty a rovnaly charaktery. Pro mne jsou velmi inspirativní.

Na čem teď pracujete?  

V současnosti připravuji jako editor velkou knihu o pražském Ateliéru Langhans a o celém příběhu okolo tohoto mimořádného ateliéru. V červnu by pak měla vyjít celkem monumentální monografie brněnského fotografa Miloše Budíka, která zhodnotí jeho celoživotní dílo. Chystáme k tomu velkou výstavu, jež bude zároveň na třech místech v Brně.

Autor: Michaela Zormanová

 

02.04.2024
Katowice

Odborníci z e-benzin připouštějí předpovědi cen na nadcházející týden v Polsku. Odhadovaná cenová rozpětí pro jednotlivé druhy paliv na začátku dubna jsou následující: 6,50-6,61 PLN/l pro 95oktanový benzín, 6,65-6,77 PLN/l pro naftu a 2,84-2,90 PLN/l pro autoplyn

27.03.2024
Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář představují unikátní kolekci knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu. Jedná se o osmdesát pět artefaktů (knih, bibliofilií, knižních vazeb a boxů, volných grafických listů, časopisů, katalogů a pozvánek k výstavám), přičemž některé z nich se skládají z více kusů, v celkové hodnotě 2,2 milionů korun. Výstava TOYEN / Knihy bez hranic byla zahájena v úterý 26. března za účasti kurátora Karla Srpa a galeristy Zdeňka Sklenáře. V Domě umění v Ostravě bude výstava k vidění až do 16. června.

12.03.2024
Ostrava

Podle předběžných výsledků bylo v Moravskoslezském kraji v průběhu roku 2023 dokončeno 2 688 bytů, což bylo o 74 bytů méně než v roce předešlém. Největší počet bytů byl dokončen v okrese Frýdek-Místek. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 2 907 nových bytů, z toho více než polovina v nových rodinných domech.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj