Reklama
Největší přehled firem/institucí
10.09.2018
i-region.eu

Piechoczek: Komu nezáleží na čistém vzduchu

Polsko / Rybnik- Ministerstvo energetiky připravilo projekt pro vyhlášku, která má specifikovat jakost tuhého paliva, především pak černého uhlí. Nedávno byly ukončeny konzultace nad tímto dokumentem, nijak zvlášť propagované ministerstvem. Vyhláška je nepochybně velmi důležitým krokem ve válce o čistý vzduch, jelikož doteď nebyly žádné předpisy týkající se kvality prodávaného uhlí.

Ale problém tkví v detailu, a těmi jsou parametry, jaké bude muset uhlí splňovat. Normy jakosti tohoto paliva byly popsány na takových úrovních, které nebudou mít vliv na zmenšení znečištění vzduchu a budou jedině sankcionovat souačasně nastalou situaci. Nadále bude možné koupit uhlí s velkým obsahem prachu, síry a vlhkosti, ale zato s nízkou výhřevností. Například pod názvem uhelná drť bude možno prodávat produkt, který tvoří z 60% prach, voda a síra (s tolerovanou odchylkou, kterou vyhláška zahrnuje). V případě tzv. „ekohrášku” budou stačit pouhé 2/3 k tomu, aby se jednalo o skutečné palivo. Představme si, že pod názvem „benzín”, který se prodává jako kapalina, by voda obsahovala pouze 1/4 objemu. Na prodejcích by nezůstalo suché nitky. Zatímco v případě uhlí jsou propozice na standardy jakosti, které uveřejnil Polský smogový alarm (PAS) či část místní samosprávy, vnímány jako útok na polskou těžební branži a prodejce uhlí.

Vyhláška, o kolik nebudou zohledněny postuláty smogových alarmů, zároveň neposlouží ani k ochraně zdraví Poláků či jejich spotřebitelskému právu, protože dovolí prodej tuhého paliva:

-        s velmi vysokým obsahem prachu. Vyhláška umožňuje prodej uhelné drti s obsahem prachu až do 31%. To znamená, že víc jak 300 kg v každé spálené tuně uhlí se změní na nevyužitelný odpad. Přitom právě prach ma rozhodující vliv na katastrofální konzistenci  ovzduší v každé topné sezóně v Polsku.

-        s velmi vysokým obsahem síry - dokonce až 2,1%. Teplárny vzhledem k povinnému vyžadování emisí nekupují uhlí s obsahem síry větší než 0,6%. Místo toho se nabízí řešení, ve kterém má být zasířené uhlí kupováno a spalováno v domácnostech, kde chybí možnost odsíření zplodin.

-        s velmi vysokým obsahem vlhkosti. Dovolen má být prodej uhelné drti s obsahem vlhkosti až 27%. Tak liberální požadavky dovolí pokračovat v praktikách polévání uhlí v maloobchodním prodeji za cílem zvýšení jeho hmotnosti, nemluvě o cenách pro spotřebitele, které se týkají snížení výkonnosti a odolnosti zařízení, ve kterých se spaluje vlhké palivo.

-        s velmi nízkou výhřevností - jen 17 MJ/kg. Pro porovnání - nabídka uhlí jistého českého zpracovatele, které je určeno domácnostem, má průměrnou výhřevnost mezi 31-32 MJ/kg. Zatímco polským spotřebitelům se nabízí tzv. ekohrášek, který má o 25% nižší výhřevnost.

 

Polský smogový alarm (PAS) představil návrhy týkající se výše uvedených norem, které dávají naději na zlepšení kvality vzduchu:

-        obsah prachu není větší než 6% v případě paliva určeného do kotlů 5. třídy/ekodesign, nebo 10% v případě zbylých paliv,

-        snížení max. obsahu síry na úroveň 0,8%,

-        přípustná míra vlhkosti nepřekračuje 12%,

-        výhřevnost nižší než 30 MJ/kg v případě paliv určených do kotlů 5. třídy/ekodesign, nebo 25 MJ/kg v případě zbylých paliv.

Kromě toho PAS podal návrh na odstranění uhelné drti z vyhlášky, kdy jako palivo lze využívat v domácnostech, nebo odstranění předpony „eko” v případě drobného uhlí (hrášku). Místo toho je potřeba popsat požadavky týkající se paliva do kotlů 5. třídy/ekodesign. Parametry pro uhlí, které navrhuje Ministerstvo energetiky, nedovolují dodržovat emisní standardy takovýchto zařízení. To znamená, že veřejné finance určené na dofinancování jejich nákupu přijdou nazmar, když samotný kotel 5. třídy bez paliva v odpovědné kvalitě negarantuje nízkou emisi znečištění.

Způsob provední konzultací - zabraly pouze 7 dnů v průběhu prodlouženého srpnového víkendu -  tím poukazuje na chuť ministerstva zkrátit debatu nad vyhláškou a rychle celé téma uzavřit. Teprve až zákrok zástupce ve věci programu Čistý vzduch (Czyste powietrze) způsobil prodloužené jednání. To všechno poukazuje, že ve vládě nejsou jednoznačné názory a sám ministr nemusí činit v souladu s premiérem.

V každém případě, priority Ministerstva energetiky nejsou jasné. Máme-li na výběr zájmy zpracovatelů a prodejců uhlí, nebo čistý vzduch a zdraví Poláků, vyhrává jednoznačně těžební branže. Ministr neplánuje uškodit dolům a navrhuje udržet současný stav. Vyhláškou, kterou představil, zabezpečí zájmy úzké skupině 27 zpracovatelů a 13 tis. prodejců tuhých paliv na úkor nejslabších účastníků trhu, tj. 5,7 mln. domácností v Polsku, které využívají uhlí. Individuální odběratelé mají být odkázáni na uhlí špatné jakosti, na které není poptávka ze stran energetiky a tepláren.

Zatím chybí informace o výsledcích jednání. Je třeba mít na paměti, že 21. října budou v Polsku probíhat komunální volby. Na kolik bude do té doby vyhláška přijata, můžeme vyvodit  až z přístupu vlády na téma čistého vzduchu. Zohlednění postulátů smogových alarmů by znamenalo, že lidé volající po čerstvém vzduchu budou tvořit podstatně schopnou sílu vyjádřit svoji nespokojenost nad volebními urnami. Avšak jestli jednání nepřinese nic nového, bude to důkaz, že i nadále setrváváme v době, kdy se nechceme dostávat do křížku s těžebními společnostmi.

 

 autor: Janusz Piechoczek a Emil Nagalewski, Koordynátoři projektu "Wyjście smoga", Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik

Foto: Ilustrační foto

02.12.2020
Cieszyn

Grupa Żywiec podepsala prohlášení o záměru týkající se záměru prodat společnosti Felix Investments Sp. z o.o., společnost zastupující rodinu Leda, 100% akcií společnosti Browar Zamkowy Cieszyn. Strany deklarují vůli k uzavření smlouvy o koupi akcií v letošním roce.

02.12.2020
Katowice

Spolu s novým jízdním řádem obnoví Leo Express nabídku spojů z Prahy do Krakova, který kvůli pandemii pozastavil svou činnost na trase. Vlaky vyrazí 14. prosince po jiné trase - místo Zebrzydowic a Pszczyny budou zastavovat ve stanicích Chałupki, Wodzisław Śląski a Rybnik.

02.12.2020
Katowice

Hlavní inspektorát pro ochranu životního prostředí upozorňuje na riziko překročení úrovně prachu suspendovaného v PM10 v mnoha městech Slezského vojvodství. Ve středu ráno bylo nejhorší v Rybniku - hladina PM10 byla 219,4 mikrogramů na metr krychlový (o 439% nad normu), v Gliwicích (343% nad normu ) a Zabrze (332% nad normu ).

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

sdružení s aktivitami neziskového charakteru v bývalém černouhelném dole Hlubina

horské městečko pro svou malebnost zvané „Moravský Betlém“...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj