Reklama
ZOO OSTRVA léto 23

Wiceprezydent Katowic Bogumil Sobula, foto: Slawomir Rybok

23.05.2023
Šipka

Změna parkovací politiky v Katowicích

Rozšíření zóny placeného stání a rozlišení zóny placeného stání v centru města, změna poplatků za parkování v Katowicích a zvýhodněné předplatné pro obyvatele Katowic - to jsou některé ze změn, které budou ve městě zavedeny v rámci změny parkovací politiky.

"Už několik let z pozorování, rozhovorů a také ze zpráv od obyvatel vím, že problémů souvisejících s automobilovou dopravou je stále více. Hlavním cílem změn je povzbudit tisíce lidí, kteří denně přijíždějí do centra Katowic z jiných měst za prací, aby využívali veřejnou dopravu a přestupní centra, jako je tomu ve velkých provinčních městech v Polsku. Pohodlí a kvalita života obyvatel Katowic jsou pro nás zásadní. Zavedené změny proto pomohou tyto problémy omezit. Zároveň budou naši obyvatelé bráni přednostně. Na základě měsíčního nebo čtvrtletního předplatného se symbolickou platbou budou moci rezidenti zaparkovat svá vozidla nikoli ve dvou vybraných ulicích, jako je tomu dnes v Zóně placeného stání, ale v kterékoli ulici v celé zóně, pro kterou bude povolenka. být vydán," vysvětluje Bogumił Sobula, první viceprezident Katowic.

Zóna placeného stání v centru a zóna placeného stání

Hlavní změnou je rozšíření zóny placeného stání. Díky tomuto kroku vznikne zóna placeného stání v centru města (ŚSPP) a zóna placeného stání (SPP). Tím se výrazně sníží příliv vozidel mimo Katowice, která tvoří 57 % aktuálně fungující zóny placeného stání.

Pokud Rada města Katowice přijme v této věci usnesení, budou poplatky následující:

Placená parkovací zóna

Poplatky od pondělí do pátku
Platební doba - od 7:00 do 17:00

sazby

2 PLN – za parkování do 30 minut
4 PLN – za parkování nad 30 minut až 1 hodinu
4,80 PLN - za druhou započatou hodinu parkování
5,60 PLN - za třetí započatou hodinu parkování
4,00 PLN - za každou další započatou hodinu parkování


Zóna placeného parkování v centru města

Poplatky od pondělí do soboty (kromě sobot, které jsou dny pracovního klidu)
Platební doba - od 7:00 do 17:00

sazby

3 PLN – za parkování do 30 minut
6 PLN – za parkování nad 30 minut až 1 hodinu
7,20 PLN - za druhou započatou hodinu parkování
8,40 PLN - za třetí započatou hodinu parkování
6,00 PLN - za každou další započatou hodinu parkování

"S přihlédnutím k názorům rezidentů bude pro rychlé vyřízení záležitostí zavedena možnost parkování až na 30 minut. Uvedené sazby mají povzbudit lidi mimo Katowice k dojíždění za prací do centra města veřejnou dopravou. Pro obyvatele ŚSPP a SPP tak zůstane více parkovacích míst. Objem dopravy během dopravní špičky se také sníží," zdůrazňuje Bogusław Lowak, vedoucí oddělení dopravy.

Rezidentní parkovací karta

Zavedené změny mají sloužit obyvatelům Katowic – zejména Śródmieście a sousedních okresů. Proto bude zavedena „Rezidentní parkovací karta“, jejíž nejdůležitější předpoklady jsou:

Karta bude platit na jeden vůz pro osobu, která je přihlášena k trvalému pobytu v ŚSPP nebo SPP a je vlastníkem vozidla nebo má k ojetému vozu jiný platný právní titul.
Karta bude opravňovat vozidlo k parkování na parkovacích místech umístěných po celé zóně placeného stání v centru města nebo celé zóně placeného stání (tj. v zóně, pro kterou byla vydána). Jde o klíčovou změnu, protože dnes v Zóně placeného stání mohou rezidenti parkovat zdarma pouze ve dvou vybraných ulicích.
Poplatky za předplatné lze platit měsíčně nebo čtvrtletně. Sazba pro zónu placeného parkování je 10 PLN za měsíc (nebo 25 PLN za čtvrtletí) a pro zónu placeného parkování v centru je 20 PLN za měsíc (nebo 50 PLN za čtvrtletí).

Obyvatelé Katowic, kteří nebydlí v oblasti ŚSPP a SPP, si budou moci zakoupit předplatné v zóně placeného stání ve výši 200 PLN měsíčně a 500 PLN za čtvrtletí a v zóně placeného stání Śródmieście ve výši 300 PLN. za měsíc nebo 750 PLN za čtvrtletí. Více informací o předplatném lze získat od Městského úřadu pro ulice a mosty v Katowicích. Prodej výše popsaných předplatných bude zahájen ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku a bude mu předcházet široká informační kampaň, aby si je všichni zájemci mohli zakoupit s dostatečným předstihem.

E-kontrola

Po vzoru jiných měst (např. Varšava nebo Gdyně) bude v Katowicích zavedena kontrola elektronického parkování, prováděná vozidly s nainstalovanými speciálními zařízeními. Tato vozidla naskenují SPZ zaparkovaných vozů a ověří je s databází vozidel, za které je uhrazeno parkovné.

"Změní se také způsob výpočtu dodatečných poplatků. Oznámení o příplatku „za předním sklem“ vozu už řidič nenajde, bude si však moci ověřit na speciálních webových stránkách Správy městských ulic a mostů v Katowicích (MZUiM), zda příplatek nebyla účtována. vzhledem k jejich komunikačnímu systému bude kontrola zachovánaa provádějí ji zaměstnanci MZUiM, přičemž mechanismus ukládání dodatečných poplatků bude v obou případech jednotný," vysvětluje Roman Buła, vedoucí oddělení budov a silnic.

Kdy začnou platit upravené poplatky?

Změny budou zavedeny později v tomto roce. V současné době probíhají výběrová řízení, jejichž cílem je úprava dopravního značení a nákup infrastruktury pro provádění e-kontrol. Do doby účinnosti navrhovaných řešení jsou vyloučena a není možné v nich platit parkovné. V červnu budou návrh usnesení o změnách v parkovací politice projednávat radní zastupitelstva města Katowice. Po hlasování bude předložena právnímu dozoru vojvodství, jehož úkolem je potvrdit zákonnost navržených řešení. Pokud do 30 dnů ode dne doručení usnesení právní dozor Vojvody nevznese námitky, mohou ustanovení nabýt účinnosti. Podle harmonogramu se tak stane ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

V současné době probíhá instalace prvků katowického systému inteligentního řízení dopravy (ITS). V Katowicích bude realizován nejpozději začátkem příštího roku. Systém zahrnuje instalaci kamer a senzorů na 112 křižovatkách (především v centru města), které budou monitorovat úroveň dopravy. Centrála systému bude zase automaticky řídit provoz tak, aby byl co nejplynulejší. Důležitou funkcí bude průběžné informování o dopravních zácpách a zavedení přednosti v podobě zeleného světla pro tramvaje na křižovatkách. Kamery na křižovatkách se stanou také prvkem městského inteligentního monitoringu KISMiA, který přímo zvýší bezpečnost obyvatel. Implementaci ITS systému bude doprovázet speciální mobilní aplikace. Jednou z jeho funkcionalit bude vyhledávání volných parkovacích míst (i těch umístěných v přestupních centrech).

Alternativa k autu.

Pro omezení dopravy v centrální části města bylo nutné vytvořit alternativní řešení pro lidi, kteří dnes do centra města vjíždějí autem. Nejdůležitější akce v tomto ohledu jsou:

Výstavba tří přestupních center (Ligota, Brynów, Zawodzie) za cenu více než 200 milionů PLN – umožňující bezplatné parkování auta a přístup do centra tramvají, autobusem nebo vlakem.
V letech 2015-2021 bylo zakoupeno 145 moderních autobusů (z toho 20 elektrických) za cenu téměř 173 milionů PLN. Moderní vozidla jsou vybavena s klimatizací, wifi a jsou přizpůsobeny potřebám osob se zdravotním postižením. Nová vozidla mají zvýšený cestovní komfort a jsou také šetrnější k životnímu prostředí díky snížení emisí výfukových plynů a hluku.
Rozvoj sítě cyklostezek, která má dnes téměř 190 km. Od roku 2015 bylo postaveno více než 43 km nových silnic s náklady 34 milionů PLN. Jen v letošním roce začne výstavba dalších 8 km cyklostezek.
Provoz největšího systému městských kol ve Slezském vojvodství. V současné době je zde 125 stanic, kde si můžeme kolo půjčit. Loni této možnosti bylo využito přes 200 000 krát.

Autor: Richard Šipka

28.09.2023
Katowice

Silesia Marathon je jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí ve Slezsku, která každoročně přitahuje tisíce běžeckých nadšenců. Tuto neděli 1. října tohoto roku se účastníci běžící ulicemi Katowic utkají na třech tratích.

25.09.2023
Osvětim

V Muzeu Auschwitz byla otevřena nová výzkumná laboratoř Konzervačních dílen. Proběhne tam specializovaný výzkum předmětů z německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz uložených v archivu a sbírkách muzea. Nová laboratoř je připravena provádět fyzikálně-chemické testy a molekulárně biologický výzkum včetně mikrobiologie a genetiky. Díky tomu bude možné lépe porozumět výstavbě historických budov, ale i příčinám destrukce v širším pohledu než dosud. Jedná se o neocenitelnou podporu konzervátorských prací zaměřených na zachování autenticity památníku.

25.09.2023
Bielsko-Biała

Přes 220 firem ze stavebnictví představilo své nabídky během 62. mezinárodního stavebního veletrhu podzim 2023 a 25. veletrhu topné techniky Instal System 2023, které se konaly 22. – 24. září v hale pod Dębowcem .

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj