Goralské Vánoce. "Chceš-li být zdravý, vykoupej se ve vodě s mincí."
Reklama
ZOO OSTRVA léto 23
Podłaźniczka - tedy vrcholek jehličnanu zavěšovaný od stropu a ozdoby, fot: K.Ceklarz