Reklama
Nový trh v Polsku / ver 1

AGH Space Systems vítězí v soutěži International Rover Challenge 2023 v Indii, foto: archiv AGH

01.02.2023
Šipka

AGH Space Systems je vítězem soutěže International Rover Challenge 2023 v Indii

Po čtyřech dnech soutěže jsme se dozvěděli výsledky celkové klasifikace International Rover Challenge 2023 v Indii. Nejlépe dopadl tým AGH Space Systems reprezentující AGH University of Science and Technology v Krakowě, který ve finále porazil 17 týmů z celého světa! IRC se koná v Asii a je jednou z největších světových soutěží studentských planetárních roverů a vesmírné robotiky.

Roverová sekce AGH Space Systems se na tuto náročnou soutěž připravovala několik měsíců. IRC India je součástí známé série mezinárodních robotických soutěží Rover Challenge, ale jejich průběh se liší od soutěží pořádaných na jiných kontinentech. Aby plně splnil mise připravené pořadateli, musel být rover výrazně upraven
a přizpůsobit své možnosti náročným úkolům připraveným organizátory. Studenti z AGH implementovali neuronové sítě a systém 3D mapování oblasti, přizpůsobili tvar chapadla pro přenášení jednotlivých předmětů a sběr vzorků půdy a kompletně přestavěli palubní laboratoř používanou během vědecké mise.

První v soutěžní sérii byla Expedice astrobiologie. Úkolem bylo prozkoumat několik míst, odebrat vzorky půdy pro pozdější analýzu a zjistit, zda se v nich nenacházejí formy života. Další soutěží je rozmístění a údržba přístrojů. Operátoři, využívající pouze obraz z kamer umístěných na chapadle a stožárech roveru, museli pomocí manipulátoru obsluhovat specializovaný operátorský panel a umístit předmět na určené místo. Poté pomocí ovládání roveru prohledali oblast simulující povrch Marsu a nalezené předměty přesně umístili na místa určená porotci.

Na studenty čekala také soutěž Autonomní expedice. Spočívala v autonomní jízdě roveru dosud neznámou oblastí, kde jedinými ukazateli byly černé šipky. Robot si musel nejen zapamatovat směr naznačený šipkou, ale také dosáhnout dalšího a vyhnout se překážkám, které na cestě narazil. Klíčovou roli v této soutěži hrály autonomní navigační algoritmy a přesné polohové senzory. Přestože nečekané technické problémy zabránily Kalmanovi projít celou trať, porotci ocenili znalosti studentů z AGH a udělili jim maximální počet bodů za prezentaci realizovaných řešení.
Tým také musel přednést prezentaci o projektovém managementu, aplikovaných inženýrských řešeních a nápadech na komercializaci planetárního robota za předpokladu, že kolonizace Rudé planety již začala (Project Implementation Management Assessment).

Posledním úkolem byla Průzkumná a doručovací operace. Uživatelé pomocí palubních kamer a aplikace vizualizující stav roveru museli operátoři Kalmana navést, aby našel předměty ukryté v terénu, vyfotografoval je a poté pomocí drapáku dopravil tři předměty na místa určená rozhodčími.

"Tvrdá práce přinesla zamýšlené výsledky a dnes si můžeme naplno užít vítězství našeho týmu. Do našich projektů vždy dáváme celé srdce, ale bez vaší podpory bychom takového výsledku nemohli dosáhnout. Děkujeme, že jste nás na této cestě doprovázeli a slibujeme, že budeme mít mnoho důvodů být spolu šťastní! " říkají šťastní členové AGH Space Systems.

Připomeňme, že tým zopakoval úspěch z roku 2020, kdy poprvé vyhrál soutěž IRC v Indii. Mezinárodní soutěž Rover Challenge se konala v Bangalore od 28. do 31. ledna 2023.

 

autor: Richard Šipka

21.03.2023
Katowice

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení o vytvoření rámce pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, tzv. Zákon o kritických surovinách. Přílohou dokumentu je Seznam kritických surovin. Koksovatelné uhlí bylo počtvrté zařazeno na seznam kritických surovin, čímž si udrželo status kritické suroviny pro evropskou ekonomiku. To potvrzuje význam koksovatelného uhlí jako základní suroviny pro evropský ocelářský průmysl. Jeho největším evropským výrobcem je Jastrzębska Spółka Węglowa.

21.03.2023
Katowice

ElectroMobility Poland (EMP) spolupracuje se stylingovou kanceláří Pininfarina na designu modelové řady polské značky elektromobilů Izera. Za design vozu jsou za EMP zodpovědní Tadeusz Jelec a Mariusz Bekas. Spolupráce firem zahrnuje komplexní design tří modelů: SUV, hatchback a kombi

21.03.2023
Katowice

Počet kvalifikovaných dodavatelů uhlí spolupracujících s Polska Grupa Górnicza má přesáhnout 250. Společnost hodlá zdvojnásobit počet KDW, aby k nim měli nákupčí uhlí snadnější přístup. PGG již vypsala výběrová řízení na nové dodavatele uhlí. V současné době probíhají ve Slezském vojvodství.

Reklama

spedice v silniční mezinárodní a vnitrostátní přepravě

nejprestižnější klub ve Slezsku, cafe & cocktail bar

expozice historie regionu Liptov a jeho okolí, jeho architektury, ...

nejstarší národní muzeum v Polsku

vydavatel programového a kulturního časopisu pro GOP

se nachází na Soláni, v malebném prostředí Beskyd ...

je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU...

je krajská veřejná knihovna s výukovým statusem...

je zastřešující skupina škol pro nadstavbové vzdělání v prestižních odvětví se zaměřením na umění a módní design

městská organizace a organizátor kulturního života ve městě

Reklama

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Frekomos

dle firemní klasifikace

Česko, Moravskoslezský kraj

Portál i-Region.eu

dle dohody

Česko, Moravskoslezský kraj